AktualnośćiGmina Ścinawa

Zabezpieczają i przygotowują budynek do dalszych prac (FOTO)

Inwestycja związana z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”, nabiera tempa. W ramach dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia, modernizowany jest także obiekt kubaturowy. Przypomnijmy, że ścinawski samorząd na ww. zadanie pozyskał aż 11.000.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia! Przebudowę kamienicy przy ulicy Rynek 5B, gdzie kiedyś znajdowała się siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” realizuje przedsiębiorstwo Budokomplex Leon Raba z Lubina. Usunięte zostały już wszystkie ściany działowe oraz drewniane stropy, wykonawca kontynuuje prace rozbiórkowo-porządkowe oraz fundamentowe.

W ostatnich latach gmina przejęła dysponowanie nieruchomością zlokalizowaną w ścisłym centrum miasta, skłonił ją do tego stale pogarszających się stan obiektu. Ścinawskiemu samorządowi udało się pozyskać niebagatelne wsparcie na modernizację, tym samym gmina uratowała przed popadaniem w ruinę kolejny, po „Pałacyku”, zabytkowy budynek w mieście. Kamienica służyła będzie głównie lokalnym organizacjom pozarządowym, przewiduje się w niej również zlokalizowanie punkt informacji turystycznej, promocji i produktu lokalnego.

Kwota kompleksowej przebudowy obiektu, wynikająca z zawartego z wykonawcą kontraktu, to 4.810.805,49 zł.

Przypominamy, że w związku z realizacją zadania zmianie uległa organizacja ruchu w obrębie samego budynku, zamknięty został docinek ulic Jana Pawła II, przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek i Mickiewicza.