Stypendia samorządowe dla zdolnych studentów

Przypominamy o możliwości składania w terminie do 30 września br. wniosków o stypendium samorządowe dla studentów za osiągniecie wysokich wyników w nauce za rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w zakładce: Stypendia.