Uwaga: Trening systemu wczesnego ostrzegania

Burmistrz Ścinawy informuje, że 6 października 2020 r. na terenie miasta i gminy Ścinawa przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem akustycznego podsystemu alarmowania. Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96.850). Za ewentualne niedogodności, które mogą powstać w wyniku treningu, serdecznie przepraszamy.