AktualnośćiGmina Ścinawa

Na oczyszczalni praca wre (FOTO)

Firma Hydro-Mark z Jarocina prowadzi zaawansowane prace budowlane związane z unowocześnieniem i automatyzacją ścinawskiej oczyszczalni ścieków oraz dostosowaniem jej do wymagań sieci kanalizacyjnej, która swoim zasięgiem w perspektywie obejmie wszystkie miejscowości gminne.

W budynku nr 5, który pełnił będzie rolę stacji dmuchaw i pompowni wód nadosadowych, wykonano już fundamenty, słupy pod konstrukcję dachu oraz instalacje, obiekt został przygotowany do wylania płyty posadzkowej.

Wybudowane zostały ściany osadników wtórnych, w jednym wykonana została już płyta centralna. Przygotowano również zbiornik stabilizacji osadu.

Budowlańcy prowadzą prace związane z instalacjami podposadzkowymi w budynku higienizacji i odwodnienia osadu.

Równocześnie trwają prace związane z budową kanałów między obiektami oraz roboty konstrukcyjne przy wiacie osadu. Wykonano już stopy fundamentowe oraz słupy pod konstrukcję dachu właśnie tego obiektu.

Wykonawcy zaznaczają, że nie tylko prowadzą prace na samym obiekcie w Ścinawie. W siedzibie firmy dobierane są aktualnie urządzenia niezbędne do obsługi oczyszczalni, wiele z nich będzie wykonywanych przez firmę Hydro-Marko.

Przypominamy, że kwota zawartego z wykonawcą kontraktu na modernizację oczyszczalni ścieków wynosi 19.197.840,00 zł brutto. Przedmiotowa inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy, modernizacji i remontu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej w gminie, na które ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację unijną na poziomie blisko 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oczywiście znaczący, z uwagi na bardzo szeroki zakres i wartość całego projektu, wkład własny pokryty musi być niskooprocentowaną pożyczką.