AktualnośćiGmina Ścinawa

Zrywają starą nawierzchnię, budują sieci (FOTO)

Wykonawca zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” kontynuuje prace związane z przebudową i rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną oraz deszczową w obrębie centrum miasta. Firma rozpoczęła również budowę sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, realizujący inwestycję na zlecenie gminy WASBUD z Grodkowa, po raz kolejny zmieni organizację ruchu w rynku, o czym poinformujemy w specjalnym komunikacie. Przypomnijmy, że ścinawski samorząd na ww. przedsięwzięcie pozyskał aż 11,4 mln złotych bezzwrotnego wsparcia, środki pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca sukcesywnie poszerza teren, na którym prowadzi prace ziemne, już teraz działa w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza, w związku z czym niebawem należy spodziewać się częściowego zamknięcia ruchu w ścisłym centrum. Cały schemat nowej organizacji zostanie przez nas opublikowany i wyjaśniony, wcześniej WASBUD rozstawi nowe oznakowanie.

– Tak duże zadanie inwestycyjne musi być dobrze skoordynowane. Przypomnę, że w ramach rewitalizacji rynku prowadzone są również prace przy przebudowie kamienicy po byłym GS, a ich wykonawca musi także korzystać z infrastruktury drogowej, by wpiąć się w sieci. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań, staramy się tak koordynować przebieg prac, by mieszkańcy jak najmniej odczuwali dyskomfort – wyjaśnia Anna Głowacz, zastępca kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.

Poniżej zdjęcia z trwającej przebudowy i rewitalizacji centrum Ścinawy: