AktualnośćiGmina Ścinawa

Rewitalizacja rynku- układają już granitową kostkę (FOTO)

Systematycznie poszerza się zakres realizowanej w centrum Ścinawy inwestycji, wykonawca przechodzi sukcesywnie do kolejnych zaplanowanych prac. Od wczoraj zamknięta jest ulica Rynek, na odcinku: od skrzyżowania z Głogowską i Kościelną (przy Rossmannie) do skrzyżowania z Jana Pawła II i Mickiewicza (przy kamienicy po dawnej siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”). Wykonawca zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”, firma WASBUD z Grodkowa, kontynuuje roboty związane z przebudową i rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną oraz deszczową, zaczął również układać pierwsze granitowe krawężniki oraz kostkę.

Warto zaznaczyć, że część materiału, z którego powstają nowe nawierzchnie pochodzi z odzysku, kostkę zabezpieczono po przebudowie ulicy Wołowskiej (na wysokości Park & Ride), bruk stamtąd aktualnie jest wykorzystywany na miejsca parkingowe za blokiem w rynku.

Ponownie apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność, zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Przypomnijmy, że ścinawski samorząd na ww. przedsięwzięcie pozyskał aż 11,4 mln złotych bezzwrotnego wsparcia, środki pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.