Zdolni studenci nagrodzeni, gminne stypendia również dla „spóźnialskich”

Studenci z gminy Ścinawa, którzy spełnili warunki, otrzymali już przelewy i stypendia samorządowe za rok akademicki 2019/2020. Z racji pandemii COVID-19 tradycji nie stało się zadość i dyplomy z gratulacjami, zamiast na uroczystym spotkaniu, zostały do laureatów wysłane pocztą. Dzięki inicjatywie radnych oraz podjętej przez nich uchwale, finansowe nagrody otrzymali również uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz sportowiec, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów w wyznaczonym pierwotnie czerwcowym terminie.

Wnioski złożyło 16 studentów, z czego 14 spełniło kryterium wymaganej średniej ocen na poziomie 4,5, uzyskanej w roku akademickim 2019/2020. Najlepszym wynikiem z wszystkich studentów pochwalić się może Karolina Szwata, której średnia ocen wyniosła: 5,09!

Lista nagrodzonych studentów:
1. Karolina Szwata,
2. Anna Kujtkowska,
3. Paulina Kozłowska,
4. Radosław Maleńczuk,
5. Kacper Żebrowski,
6. Paulina Łopacińska,
7. Izabela Kosztyła,
8. Dominik Kobel,
9. Zbigniew Zabłocki,
10. Maciej Krajka,
11. Klaudia Kozak,
12. Mariola Majewska,
13. Jagoda Baran.

Podczas wrześniowej sesji ścinawscy radni podjęli uchwałę nr XXVIII/169/20 w sprawie ustalenia nowego terminu składania wniosków dla uczniów oraz sportowców, którzy nie złożyli wniosków o przyznanie stypendiów i nagród w wyznaczonym wcześniej terminie. Radni sugerowali się nadzwyczajną sytuacją, wywołaną epidemią koronowirusa. W dodatkowym terminie rozpatrzono wnioski 10 uczniów (w tym 7 za dobre wyniki w nauce oraz 3 za osiągnięcia sportowe) oraz Artura Trubickiego (osiągnięcia sportowe).

Lista nagrodzonych w dodatkowym terminie:
1. Julia Hejber,
2. Maksymilian Stachów,
3. Kacper Rodziewicz,
4. Weronika Ankutowicz,
5. Urszula Kowalska,
6. Oliwia Sośnicka,
7. Oliwia Martyna,
8. Paweł Kołacz,
9. Oliwer Magoń,
10. Roksana Wojciechowska,
11. Artur Trubicki.

– Serdecznie gratuluję wszystkim stypendystom oraz ich rodzicom! Tradycyjnie życzę Wam dalszych sukcesów, by kolejne lata również obfitowały w tak znakomite wyniki. Życzę również, byście się rozwijali, zdobywali bezcenne doświadczenia, a wiedzę potrafili spożytkować. W Ścinawie mamy zdolną i mądrą młodzież oraz prawdziwych sportowców, którzy w godny sposób nas wszystkich reprezentują, za co bardzo dziękuję – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.