Konkurs dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach, w tym ponad połowa z nich dotyczy wypadków związanych z upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzone są działania mające na celu wpływ na zmniejszenie liczby wypadków.

W związku z czym, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP podczas wykonywania codziennych prac związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych , wchodzenia po drabinie i schodach, pracy z maszynami rolniczymi. Prosimy o dokonanie odpowiedzi na poniższe pytania TAK lub NIE i wpisanie poprawnych odpowiedzi oraz danych osobowych, które należy przesłać na polkowice@krus.gov.pl lub KRUS PT w terminie do 9 grudnia 2020 r. Trzy wylosowane osoby, które nadeślą poprawne odpowiedzi na pytania otrzymają nagrody ufundowane przez KRUS OR we Wrocławiu. W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

Pytania :
1.Czy wypadek w gospodarstwie należy zgłosić po 14 dniach od jego zaistnienia ?
2.Czy drzwi do budynków gospodarczych powinny posiadać zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem?
3.Czy drabina rozstawna powinna posiadać haki zaczepowe?
4.Czy dopuszczalny jest przewóz osób na przyczepie pod warunkiem, że max ich liczba wynosi cztery osoby?
Szczegółowych informacji udziela: Alicja Fic – specjalista KRUS PT Polkowice tel. 768401410

ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI!

Opracowała: Renata Matuszczak