Takiego zakresu inwestycji jeszcze nie było- ruszyła kanalizacja!

Rozpoczęły się roboty związane z budową kanalizacji w aż 14 wsiach, do tej pory nieuzbrojonych w tę podstawową infrastrukturę. Pierwsze zawarte kontrakty dotyczą: Dziesławia, Parszowic, Ręszowa, Sitna, Wielowsi oraz Zaborowa, a łączna wartości podpisanych z początkiem listopada przez gminę umów opiewa na ponad 44 mln zł brutto. Prace w terenie prowadzone są już w Dziesławiu, Wielowsi i Zaborowie. Dofinansowane rekordową kwotą 60 mln zł całe zadanie dotyczy również realizowanej od marca br. modernizacji oczyszczalni ścieków, a także projektowanej obecnie w mieście, a w ścisłym centrum właśnie wykonywanej, przebudowy oraz rozbudowy sieci sanitarnej i deszczowej. W ramach dotychczasowych działań wyłoniono również wykonawców budowy kanalizacji w Dziewinie i Dłużycach.

Umowy na budowę kanalizacji w Dziesławiu, Parszowicach, Ręszowie, Sitnie oraz Zaborowie, ścinawski samorząd podpisał z konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy. W przypadku Wielowsi kontrakt zawarto z Zakładem Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy.

Oprócz samej kanalizacji wykonywane będą m.in.: przebudowa drogi wojewódzkiej, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, odtworzenia dróg powiatowych zgodnie z projektami przebudowy, odtworzenia dróg gminnych według opracowanej dokumentacji branżowej, założenie systemu monitoringu we wszystkich przepompowniach.

Zgodnie z zawartymi umowami roboty w wyżej wymienianych miejscowościach powinny zostać ukończone w terminie do dnia 31.12.2021r. (ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). O podpisaniu kontraktów w przedmiotowej sprawie pisaliśmy w artykule: „Pierwsze umowy podpisane, rusza wielka inwestycja!”.
Na rozpoczętych właśnie inwestycjach w Dziesławiu, Wielowsi i Zaborowie pojawił się burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła wraz z wicestarostą powiatu lubińskiego Władysławem Siwakiem oraz radnymi: Anną Kasiorek i Edwardem Sitarskim.

– Wykonawcy rozpoczęli prace w trzech pierwszych miejscowościach. Początkowe działania dotyczą głównie logistyki, ale również geodezyjnego tyczenia przebiegów i robót ziemnych, związanych z wykopami, układaniem kanalizacji oraz studzienek. Zakres samych prac oraz ich obręb będą się sukcesywnie powiększały – zapowiada Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie.

Niestety, w związku z ograniczeniami pandemicznymi, przed rozpoczęciem robót w terenie, nie mogły się odbyć zapowiadane wcześniej spotkania informacyjne z mieszkańcami wsi. Jednak w przypadku pytań na temat inwestycji zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Referatem Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa – nr: 76/74-00-210. Możliwe są również umówione wcześniej indywidualne spotkania w sprawie.

Przypomnijmy, że kwotę blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia unijnego ścinawski samorząd pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.