17 firm chce projektować nowy most o dużej nośności w Ścinawie!

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu opublikowała zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340”. Przetarg ogłoszono jeszcze w sierpniu minionego roku, ale z uwagi na liczne pytania i specyfikę zamówienia, było ono przedłużane, a otwarcie ofert nastąpiło dopiero pod koniec minionego tygodnia, dokładnie 28 stycznia. Obecnie trwa weryfikacja i analiza złożonych propozycji cenowych, zainteresowanych opracowaniem dokumentacji projektowej dla nowego mostu w Ścinawie jest aż 17 oferentów: spółek i konsorcjów firm z całej Polski! Samorząd województwa, po decyzji związanej z rozdzieleniem przedsięwzięć dotyczących: stopnia wodnego na Odrze oraz nowoczesnego mostu o dużej nośności nad rzeką, która zapadła w połowie ubiegłego roku, przystąpił do działań związanych z budową autonomicznej, zupełnie nowej, nadodrzańskiej przeprawy w Ścinawie.

Początkowo koncepcja budowy nowego mostu w Ścinawie zakładała osadzenie konstrukcji na aktualnie projektowanym stopniu wodnym, o czym informowaliśmy m.in. w artykule „Współpraca przy budowie nowego mostu”. W kwietniu 2019 roku list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięć związanych z budową stopnia wodnego oraz budową nowego mostu nad Odrą podpisali: Lidia Markowska- dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Mateusz Surowski- dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Leszek Loch- dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. W wydarzeniu wziął udział również Paweł Hreniak- ówczesny wojewoda dolnośląski, który podjął się roli koordynatora.

Pod koniec października 2019 roku decyzję w sprawie zakwalifikowania wniosku samorządu województwa dolnośląskiego dotyczącego budowy nowej przeprawy w Ścinawie do programu „Mosty dla Regionów”, a tym samym uzyskanie znaczącego (80% kosztów realizacji inwestycji) wsparcia finansowego rządu, przekazał na specjalnej konferencji zorganizowanej w Ścinawie Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Informowaliśmy o tym w artykule „100 mln na most w Ścinawie!”.

Dopiero w połowie minionego roku, na wielostronnym spotkaniu zorganizowanym we wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, postanowiono ostatecznie o realizacji, jako autonomicznych dwóch przedsięwzięć: stopnia wodnego, gdzie obecnie na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” trwa proces projektowania oraz nowego mostu nad Odrą, którego realizację zadeklarował samorząd województwa (w jego imieniu działa DSDiK we Wrocławiu) w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”. Przedmiotowa decyzja podparta była szczegółowymi analizami oraz opiniami projektantów i ekspertów, którzy jednoznacznie wskazali, że nie ma możliwości połączenia tych dwóch inwestycji.

– Reprezentując interes naszej gminy miałem okazję uczestniczyć w tym spotkaniu, a podjęta decyzja bardzo mnie satysfakcjonuje, z prostej przyczyny, którą jest krótszy czas dochodzenia do celu, jakim jest wybudowanie i oddanie do użytku zupełnie nowego mostu dla TIR-ów na Odrze. Jest duża szansa, że roboty budowlane przy moście, po dwuletnim procesie projektowania, mogłyby się rozpocząć już w 2023 roku i zakończyć w 2024 lub 2025. Co ważne, budowa tej przeprawy ma zadeklarowane źródło finansowania, którym jest programu „Mosty dla Regionów”, czego nie można powiedzieć o stopniu wodnym – tłumaczy burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Cieszy nas również, zupełnie niepowiązany z omawianą wyżej inwestycją, trwający obecnie remont zabytkowej przeprawy drogowej, który jednak nie rozwiąże problemu związanego ograniczeniem nośności – dodaje Kosztyła.

Realizację zadania związanego z przygotowywaniem dokumentacji projektowej DSDiK podzieliło na dwie części (A oraz B) i łącznie cztery etapy:
Część A obejmuje:
etap I – opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych;
etap II – wykonanie analizy ruchu;
etap III – opracowanie dokumentów zgodnych z wymaganiami przepisów środowiskowych i uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Na realizację tej trzyetapowej części przewidziano łącznie: 4.824.256,80 zł.
Część B:
etap IV – uzyskanie pozwolenia na budowę / ZRiD (uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji, które będą konieczne).
Na realizację tej jednoetapowej części przewidziano kwotę: 625.000,00 zł.
Wyżej określony zakres projektowy ma być zrealizowany w ciągu dwóch lat.

Dodatkowo na mocy porozumienia pomiędzy Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, DSDiK ma przygotować koncepcję spięcia projektowanego mostu z drogą krajową nr 36.

Nowa przeprawa na Odrze ma być obiektem pierwszej (najwyższej) klasy nośności dla obciążeń pojazdami samochodowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz z Rozporządzeniem MTiGM z 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami.

Bardzo wstępna koncepcja zakłada budowę nowej przeprawy w okolicy mostu kolejowego nad Odrą w Ścinawie. Po szczegółowych badaniach, również uwzględniających oddziaływanie nowego obiektu na środowisko, zapadnie decyzja o ostatecznej lokalizacji. Poniższa mapa powstała w oparciu o materiały udostępnione przez DSDiK.

Szacuje się, że łączne koszty nowego mostu o dużej nośności nad Odrą w Ścinawie mogą wynieść około 100 mln zł. Kwota przeznaczona na samą dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę to wartość: 5.449.256,80 zł.

Poniżej link do postępowania przetargowego prowadzonego w przedmiotowej sprawie przez DSDiK we Wrocławiu:
https://dsdik.wroc.pl/przetargi/uslugi/3293-2021-01-11-11-31-58.html