AktualnośćiGmina Ścinawa

Kolejni zadeklarowani odbiorcy gazu w Ścinawie

Zarządcy i właściciele 40 nieruchomości z obrębu rewitalizowanego centrum Ścinawy podpisali umowy o przyłączeniu do sieci gazowej. Wczoraj w ratuszu zadeklarowani odbiorcy błękitnego paliwa spotkali się z doradcą techniczno-handlowym firmy G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. Piotrem Jakubowiczem i z zachowaniem sanitarnego reżimu parafowali wymagane dokumenty.

Zgodnie z zapisami w umowach dystrybutor gazu zobowiązał się, że najpóźniej do 30 października br. będzie w stanie dostarczać paliwo do nowych klientów. – Praktycznie wszyscy, którzy deklarowali wcześniej chęć odbioru gazu, podpisali z nami umowy. Tylko jeden właściciel wycofał się ze wcześniejszych ustaleń. Zapewniam, że kontaktowaliśmy się ze wszystkimi zarządcami i właścicielami nieruchomości w obrębie budowanej obecnie sieci w rewitalizowanym centrum miasta, przekazaliśmy im wcześniej umowy, a wczoraj podpisaliśmy dokumenty – tłumaczy Piotr Jakubowicz.

Przedstawiciel firmy G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. spotkał się nie tylko z klientami z obrębu ścinawskiego rynku, zgłaszali się do niego również mieszkańcy ulic, dla których operator otrzymał pozwolenie na rozbudowę sieci gazowej, o czym pisaliśmy w niedawnym artykule: WAŻNE: kolejny etap gazyfikacji miasta!.
– Pojawili się potencjalni klienci, którzy wyrazili chęć odbioru gazu, natomiast dotrzemy do wszystkich również indywidualnie, by ustalić miejsce wykonania przyłącza, przekażemy wówczas wzory umów, by mieszkańcy mogli się z nimi wcześniej zapoznać. Następnie, jak dotychczas, wyznaczymy termin na podpisanie dokumentów – uzupełnia przedstawiciel z firmy G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.

Doradca techniczno-handlowy docenia wsparcie i zaangażowanie ścinawskiego samorządu w promocję ekologicznych źródeł ogrzewania. – Klienci powtarzają, że decydują się na wymianę pieców i przyłączenie do sieci, bo Gmina Ścinawa dofinansowuje takie inwestycje. Na wymianie tzw. „kopciuchów” na piece gazowe skorzystają wszyscy, a jakość powietrza ulegnie znacznej poprawie – chwali Jakubowicz.

Od niedawna, dzięki pyłomierzowi zamontowanemu na budynku urzędu można obserwować jaka jest jakość powietrza w centrum naszego miasta – wystarczy wejść na stronę www.scinawa.pl, otworzyć zakładkę RAPORT POWIETRZA  i na mapie wybrać Ścinawę.

Przypominamy, że samorząd w pierwszej połowie bieżącego roku ogłosi kolejny konkurs na wymianę starych pieców, tzw. kopciuchów na nowe. Dzięki czemu mieszkańcy mają szansę uzyskać znaczące, sięgające nawet 20 tys. zł, dofinansowanie do kosztownych inwestycji. W roku 2022 także zorganizowany zostanie konkurs na piecowe granty, by jak najwięcej osób mogło skorzystać ze wsparcia i środków pozyskanych przez gminę dla mieszkańców. Projekt jest realizowany dzięki dotacji pozyskanej z RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3, działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, poddziałania 3.3.1. OSI, „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”, typ 3e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Unijne wsparcie z przeznaczeniem na granty dla mieszkańców Gminy Ścinawy wynosi łącznie 4 mln zł, w ramach pierwszego naboru zorganizowanego w minionym rok rozdysponowano już z ogólnej puli kwotę 1,6 mln zł.