Ścinawa stara się o kolejne wsparcie na oczekiwane inwestycje

Gmina złożyła kolejne wnioski o środki przewidziane dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W tym naborze o dotacje mogły ubiegać się wyłącznie gminy popegeerowskie. Termin składania aplikacji, które wcześniej musiał zaopiniować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, minął w piątek 12 lutego. Ścinawa stara się o finansowe wsparcie na 3 przedsięwzięcia, wg wytycznych to maksymalna ilość. Zadania, które gmina chciałby zrealizować dzięki rządowej pomocy, dotyczą: kompleksowej modernizacji Basenu Miejskiego „Wodnik” w Ścinawie, budowy skateparku oraz budowy kanalizacji poza obszarem aglomeracji ściekowej we wsi Dziesław. Łącznie ścinawski samorząd ubiega się o 5 mln zł, czyli o maksymalne możliwe wsparcie.

Przypomnijmy, że w ramach wsparcia rządowego gmina Ścinawa otrzymała wcześniej ponad 4,5 mln zł. Pisaliśmy o tym w artykułach: Dzięki inwestycjom gminie przyznano rekordowe wsparcie! oraz Ogromne wsparcie dla zaplanowanych inwestycji. Wówczas, w skali kraju, rozdysponowano 6 mld zł, pomagając jednostkom samorządu terytorialnego zrealizować zaplanowane inwestycje, mimo problemów i uszczupleniu dochodów budżetowych, wywołanych pandemią COVID-19. W następnej transzy, jednak już nie w trybie powszechnego wsparcia, a naborów, rząd rozdzielił kolejne fundusze. Ścinawa oczywiście „wypełniła kupon” i złożyła w terminie do 30 września minionego roku wniosek o dofinansowanie kwotą ponad 17,7 mln zł gminnych inwestycji, jednak nie zyskał on aprobaty decydentów. Pod koniec 2020 r. lokalny samorząd po raz kolejny aplikował o środki na inwestycje, złożone wówczas wnioski o wsparcie opiewają łącznie na kwotę 7,5 mln zł, o czym pisaliśmy w artykule: Gmina stara się o pieniądze na inwestycje- wnioski do RFIL złożone, decyzje o ewentualnie przydzielonych dotacje jeszcze nie zapadły.

Gmina Ścinawa, tym razem ubiega się o łączne wsparcie na poziomie 5 mln zł (maksymalne możliwe), a złożone w miniony piątek wnioski dotyczą:
• przygotowania dokumentacji i wykonania kompleksowej modernizacji Basenu Miejskiego „Wodnik” w Ścinawie wraz z zagospodarowaniem terenu – wnioskowana kwota to 3 mln zł;

• budowy bezpiecznego i nowoczesnego skateparku w Ścinawie – wnioskowana kwota to 0,5 mln zł;


• wykonania kanalizacji poza obszarem aglomeracji ściekowej wraz z odtworzeniem nawierzchni we wsi Dziesław. Inwestycja została zaplanowana w budżecie gminy. Na część tej miejscowości, która leży poza tzw. aglomeracją ściekową ścinawski samorząd nie otrzymał dofinansowania unijnego, ale zabezpieczył środki własne, które w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia można będzie przeznaczyć na realizację innych zadań – wnioskowana kwota to 1,5 mln zł.

– Kolejny raz ubiegamy się o wsparcie zewnętrzne, by podnosić poziom życia mieszkańców gminy i realizować potrzeby naszej lokalnej wspólnoty. Wcześniej wnioski, w kontekście tego, czy miejscowości, których dotyczą opisane przedsięwzięcia są popegeerowskie, pozytywnie zaopiniowali przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Teraz czekamy na decyzje rządu, także dotyczącą jeszcze grudniowego naboru. Pomimo pandemii COVID-19 mamy ambitne plany i chcemy je realizować – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.