Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Wszystkim sołtysom z gminy Ścinawa, tym obecnym oraz byłym, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, wytrwałości w wypełnianiu powierzonych funkcji 🇵🇱 oraz powodzenia w życiu prywatnym. Niech Wasza praca na rzecz lokalnych społeczności spotyka się z uznaniem mieszkańców, a jej owoce przekładają się na poprawę jakości życia na wsi!

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa wraz z radnymi