Nowe plany zagospodarowania dla Chełmka Wołowskiego i Sitna

Radni Rady Miejskiej w Ścinawie podczas dzisiejszej sesji podjęli uchwały uaktualniające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Chełmka Wołowskiego i Sitna. Za opracowanie dokumentacji odpowiedzialna była firma M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania. Od 2018 roku, kiedy został zaktualizowany plan dla miasta Ścinawy, lokalny samorząd zainicjował i zajął się zmianami dla gminnych wsi. W ostatnich miesiącach radni przyjęli uchwały uaktualniające plany zagospodarowania dla Tymowej, Jurcza, Lasowic, Przychowej, Dębca, Dąbrowy Dolnej i Środkowej oraz Dziewina.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Przeobrażenia zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w dokumencie planistycznym, który uchwalony był kilkanaście lat temu. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili około 150 wniosków o wprowadzenie korekt do starego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich, było to jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem!

Kolejnymi miejscowościami, dla których zostaną zaktualizowane plany będą Parszowice oraz Ręszów.