Nowe plany zagospodarowania dla Chełmka Wołowskiego i Sitna

Radni Rady Miejskiej w Ścinawie podczas dzisiejszej sesji podjęli uchwały uaktualniające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Chełmka Wołowskiego i Sitna. Za opracowanie dokumentacji odpowiedzialna była firma M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania. Od 2018 roku, kiedy został zaktualizowany plan dla miasta Ścinawy, lokalny samorząd zainicjował i zajął się zmianami dla gminnych wsi. W ostatnich miesiącach radni przyjęli uchwały uaktualniające plany zagospodarowania dla Tymowej, Jurcza, Lasowic, Przychowej, Dębca, Dąbrowy Dolnej i Środkowej oraz Dziewina.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Przeobrażenia zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w dokumencie planistycznym, który uchwalony był kilkanaście lat temu. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili około 150 wniosków o wprowadzenie korekt do starego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich, było to jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem!

Kolejnymi miejscowościami, dla których zostaną zaktualizowane plany będą Parszowice oraz Ręszów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *