Mszą i kwiatami pod pomnikiem uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (ZDJĘCIA)

Maszą Świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się ścinawskie uroczystości związane z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przyjęta w 1791 roku tzw. ustawa zasadnicza była pierwszym w Europie i drugim na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) dokumentem, który w nowoczesny sposób regulował stosunki państwa i obywateli. Kazanie do zgromadzonych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie wygłosił proboszcz ks. Andrzej Pławiak. Po liturgii złożono kwiaty pod pomnikiem pamięci w parku miejskim.

W obchodach udział wzięli m.in.: burmistrz Krystian Kosztyła, wiceprzewodnicząca ścinawskiej rady Monika Żogalska, nie zabrakło także przedstawicieli władz powiatu lubińskiego- wicestarosty Władysława Siwaka oraz wiceprzewodniczącej rady Dominiki Chomont-Parzyńskiej.
Z kolei w Lubinie w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja ścinawski samorząd reprezentował radny Jerzy Sztaba.

Zdjęcia: CTiK w Ścinawie / portal e-legnickie.pl