Dzień Samorządu Terytorialnego

Dziś przypada święto upamiętniający pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku. To święto nie tylko Urzędników, Radnych czy Władz Samorządowych, ale wszystkich obywateli. Dzięki samorządności każdy ma prawo współdecydować o przyszłości swojego najbliższego otoczenia, regionu. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz Gminy Ścinawa, za sumienne i profesjonalne wykonywanie obowiązków, życzliwość wobec petentów i serce wkładane w działania na rzecz lokalnej społeczności. Jednocześnie życzymy wszystkim mieszkańcom powodów do dumy z naszej „Małej Ojczyzny”, którą również dzięki ich wsparciu staramy się rozwijać i unowocześniać.

Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie
Marek Szopa