AktualnośćiWydarzenia Kulturalne

Dzień Działacza Kultury

Z okazji dzisiejszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim twórcom oraz animatorom życia kulturalnego naszej gminy. Dziękujemy za Wasz wkład w krzewienie tradycji wśród mieszkańców, za wzbogacanie ich osobowości, rozwijanie wrażliwości na piękno oraz pomoc w odkrywaniu talentów. Nasze życzenia kierujemy do byłych i obecnych dyrektorów, kierowników oraz pracowników: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie- wcześniej Ścinawskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Ścinawie, Domu Pracy Twórczej, artystów z lokalnych zespołów i stowarzyszeń, którzy od lat uświetniają imprezy oraz godnie reprezentują gminę na zewnątrz. Życzymy więc zdrowia oraz niekończącej się pasji do pracy, bo praca w kulturze, ze względu na swoją specyfikę, wymaga ogromnego zaangażowania i poświęcenia, niezależnie od pory dnia czy pogody.

Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie
Marek Szopa wraz z radnymi