AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowe drzewa i nasadzenia w ramach rewitalizacji rynku (FOTO)

Wykonawca zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” kontynuuje prace związane z przebudową i rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną oraz deszczową, jak również z modernizacją wodociągów. Firma WASBUD z Grodkowa spina poszczególne odcinki sieci i przygotowuje teren pod wykonanie nowych nawierzchni, które już w części, na ulicy Grodzkiej, 1 Maja oraz Orlej, zostały położone.

Należy podkreślić, że rewitalizacja nawierzchni ścinawskiego rynku już na etapie projektowania musiała być szczegółowo omówiona z konserwatorem zabytków. Główna sugestia specjalistów, którzy wydawali zgody na prowadzenie działań, dotyczyła przywrócenia granitowych nawierzchni, te miały jak najdokładniej oddawać wygląd centrum dawnej, jeszcze przedwojennej Ścinawy. Rynek przed prowadzoną aktualnie inwestycją, to praktycznie w całości wyasfaltowany teren, pełniący głównie funkcję samochodowego parkingu, co właśnie się zmienia na korzyść zielonych przestrzeni. W ramach przedsięwzięcia posadzonych zostanie blisko 50 nowych drzew – wśród nich platany i graby, prawie 20 krzewów oraz pół tysiąca sadzonek traw ozdobnych.

W niedalekiej odległości od samego rynku, bo przy skrzyżowaniu ulic Orlej z 1 Maja, za blokiem mieszkalnym powstanie nowy, bezpieczny i ogrodzony plac zabaw dla dzieci. Teren dedykowany najmłodszym wyposażany będzie w zestaw, w skład którego wchodzą następujące urządzenia: balans, wspinaczka, zjeżdżalnia i domek. Dodatkowo na placu zabaw znajdzie się: karuzela, sprężynowiec, piaskownica oraz huśtawki. Nie zabraknie ławek i koszy.

Oprócz prac ziemnych związanych z kanalizacją i modernizacją wodociągów, wykonawca przygotowuje szalunki dla konstrukcji fontanny, która zlokalizowana będzie w miejscu, gdzie niegdyś stał słynny ścinawski czołg, przeniesiony i znajdujący się obecnie nad Odrą.

Przypomnijmy, że wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” jest firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa. Zawarty pod koniec maja ubiegłego roku kontrakt opiewa na kwotę ponad 12,6 mln złotych brutto. Ścinawski samorząd na wskazany tytuł inwestycyjny pozyskał aż 11,4 mln złotych bezzwrotnego wsparcia. Środki pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.