Internetowe szkolenia dla rolników

Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 11.00 na platformie Teams. Tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:
Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników (między innymi popularne dofinansowanie w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych).

KOWR:
Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.

NFOŚiGW:
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
Program Agroenergia;
Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
Program Czyste Powietrze.

KRUS:
Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus, e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, e-zaświadczenie
Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19.

Grupa Azoty:
Trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny).

CBJ:
Badania gleby.

Link do połączenia zostanie opublikowany na stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym Lubin z/s w Rudnej 076 8485973 (kierownik Robert Marek) lub naszym Oddziałem Regionalnym – z Panią Justyną Borysewicz pod numerem tel.: 71-364-71-18 wewn. 62118.

Źródło: Biuro Powiatowe ARiMR Lubin z/s w Rudnej