AktualnośćiGmina Ścinawa

Układanie nawierzchni w rynku (FOTO)

Firma WASBUD z Grodkowa, generalny wykonawca zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” prowadzi obecnie zaawansowane prace brukarskie w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza. Robotnicy układają kostkę oraz krawężniki, przygotowują także podbudowę pod kolejne przestrzenie. Na ulicy Mickiewicza finalizowane są natomiast roboty ziemne, związane z przebudową kanalizacji i modernizacją sieci wodociągowej, dopiero po ich zakończeniu droga zostanie wybrukowana. WASBUD zapewnia, że w przyszłym tygodniu do pracy zostaną oddelegowane dwie dodatkowe ekipy robotników, aby przyspieszyć realizację inwestycji, na którą, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, ścinawski samorząd pozyskał aż 11,4 mln zł dofinansowana unijnego.

– Zakres prowadzonych prac jest bardzo szeroki, ponieważ nie dotyczą one samej nawierzchni. Przypominam, że modernizowane były i nadal są w niektórych fragmentach sieci: kanalizacyjna z rozdzieleniem na sanitarną oraz deszczową, firma G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. poprowadziła sieć gazową, cała okolica zostanie uzbrojona w nowoczesne lampy uliczne, co wymaga również wymiany i przebudowy sieci energetycznej, ponadto po zakończeniu prac w centrum naszego miasteczka pojawi się dużo zieleni, sporo małej architektury i miejska fontanna. Dlatego proszę mieszkańców o jeszcze trochę cierpliwości, jestem przekonany, że niebawem odnowiony rynek stanie się wizytówką Ścinawy – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

Inwestycja ma zakończyć się jeszcze w bieżącym roku.

Przypomnijmy, że zawarty pod koniec maja ubiegłego roku kontrakt z wykonawcą, firmą WASBUD Robert Wąs z Grodkowa, opiewa na kwotę ponad 12,6 mln złotych brutto. Ścinawski samorząd na przedmiotowe zadanie pozyskał aż 11,4 mln złotych bezzwrotnego wsparcia. Środki pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.