AktualnośćiGmina Ścinawa

Powiat się odciął, ale gmina buduje – nowy asfalt w Ręszowie (FOTO)

Sukcesywnie postępują prace związane z kanalizowaniem gminy Ścinawa. Oprócz rozbudowy sieci sanitarnej odtwarzane są również drogi. Działania w tym zakresie prowadzone są na odcinkach, na których wcześniej wykonano roboty kanalizacyjne. W ostatnich dniach wyasfaltowany został znaczny odcinek drogi powiatowej w Ręszowie, a na kolejnym fragmencie już przygotowano podbudowę z kruszywa. Podczas inwestycji o tak szerokim zakresie niestety nie unikniemy trudności w organizacji ruchu, dlatego po raz kolejny apelujemy o wyrozumiałość, wszystkie działania inwestycyjne prowadzane są przecież z myślą o mieszkańcach. Każdy, kto miał już okazję przejechać się drogą w Ręszowie, czy w innych miejscach, gdzie po robotach ziemnych odtworzono nawierzchnię przyzna, że warto poczekać, bo różnica w komforcie podróżowania jest kolosalna! Dziś postęp prac na budowie sprawdzali: burmistrz Krystian Kosztyła oraz miejscowy radny Zbigniew Kras.

Inwestycja w Ręszowie dotycząca odtworzenia nawierzchni prowadzona jest na drodze powiatowej, lubińskie starostwo, w zakresie poprawy stanu zarządzanej i utrzymywanej przez siebie jezdni nie przekazało na ten cel żadnych środków.

Ostatnio, w odpowiedzi na prośbę o wsparcie, dotyczącą zidentyfikowanego podczas prac w drogach powiatowych w Parszowicach oraz Zaborowie problemu z podbudową w części jezdni, w której nie przebiega kolektor kanalizacyjny, zarządca z Lubina odmówił pomocy, nie chcąc zająć się poprawą stanu swojej drogi.