AktualnośćiGmina Ścinawa

Blisko pół miliona oszczędności na zmianie przewoźnika!

Minęło ponad 2 miesiące odkąd lokalny samorząd stał się organizatorem bezpłatnej komunikacji międzygminnej na trasie Ścinawa-Lubin-Ścinawa, a przewozy, jako nowy operator zaczęła realizować spółka Dolnośląskie Linie Autobusowe. Powiat lubiński, dotychczasowy organizator, kalkulował kilka miesięcy temu, że roczne utrzymanie linii 112 (dzisiaj 512), to wydatek 1,1 mln zł, takiej kwoty dotacji na ten cel chciał od ścinawskiego samorządu. Gmina, nie godząc się na stale rosnące koszty utrzymania bezpłatnego dla pasażerów połącznia, zrezygnowała ze współpracy z powiatem, który z dniem 21 lipca br. zawiesił kursy autobusu 112 pomiędzy Ścinawą a Lubinem. Wówczas funkcję organizatora, na mocy porozumienia z Gminą Lubin, przejęła Gmina Ścinawa, jednocześnie zmieniając operatora z lubińskiego PKS na wrocławskie DLA. Od tego czasu do 31 grudnia utrzymanie linii 512 kosztowało będzie niecałe 289 tys. zł. W skali kolejnych 12 miesięcy opisane wyżej zmiany mogą dać oszczędność rzędu blisko pół miliona zł, z uwzględnieniem pomocy ze strony Gminy Lubin. Dodatkowo Ścinawa, jako organizator komunikacji zbiorowej, mogła wziąć udział w konkursie organizowanym przez wojewodę dolnośląskiego o zwrot 3 złotych za każdy wozokilometr. Gmina złożyła już taki wniosek dotyczący bieżącego roku i obecnie czeka na rozstrzygnięcie. Koszty funkcjonowania komunikacji mogą być zatem jeszcze niższe!

– Dotychczasową współpracę z Dolnośląskimi Liniami Autobusowymi oceniamy bardzo dobrze. Nowy przewoźnik swoje zadanie realizuje na wysokim poziomie, wywiązuje się z wcześniejszych ustaleń. Spływają do nas pozytywne oceny od podróżujących, mieszkańcy są szczególnie zadowoleni z ostatniego powrotnego autobusu, który z Lubina wyjeżdża około godziny 20, wcześniej ostatnie połączenie było o 18.39. Warto też przypomnieć, że w organizację transportu zaangażował się również wójt Tadeusz Kielan, Gmina Lubin na mocy porozumienia przekazała nam środki na funkcjonowanie linii 512, bo autobus obsługuje również jej mieszkańców – podsumowuje Przemysław Linda ze ścinawskiego magistratu.

O zmianie organizacji bezpłatnej komunikacji międzygminnej pisaliśmy w artykule: Podpisano porozumienie i umowę, jutro rusza bezpłatna linia 512! .