AktualnośćiGmina Ścinawa

Ścinawscy radni apelują do Rady Powiatu Lubińskiego

Podczas piątkowej sesji Rada Miejska w Ścinawie jednogłośnie podjęła apel kierowany do Rady Powiatu Lubińskiego o obniżenie stawek za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg, których starostwo jest zarządcą. Przedmiotowe stawki uległy drastycznemu zwiększeniu w chwili, kiedy Powiat Lubiński posiadał już wiedzę o projektowaniu i uzyskiwaniu przez Gminę Ścinawa pozwoleń na budowę sieci sanitarnej na wsiach. Okoliczność ta nie została jednak, jak się wydaje, wzięta pod uwagę w trakcie ustalania wysokości nowych opłat, które z wcześniejszej kwoty 11,50 zł/m2 podniesione zostały aż do 150 zł/m2! Utrzymanie tak wysokich stawek skutkowało będzie w przyszłości podniesieniem cen za odprowadzanie ścieków.

Na początku ubiegłego tygodnia prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sp. z o.o. Rafał Kaczmarzyk wystosował pismo do przewodniczącej Rady Powiatu Lubińskiego oraz ścinawskich radnych i zawnioskował o podjęcie działań, które w przyszłości pozwolą uchronić mieszkańców przed drastycznym wzrostem cen za ścieki. W związku z powyższym, na ostatniej sesji Rada Miejska w Ścinawie podjęła stosowny apel.

– Liczymy, że Rada Powiatu Lubińskiego pochyli się nad naszym apelem, ponieważ stawki są zdecydowanie za wysokie. Wystarczy zobaczyć jak opłaty kształtują się u innych zarządców, nawet w drogach krajowych i wojewódzkich jest znacznie taniej. Średnia wysokość analizowanych przez nas stawek kształtuje się na poziomie 39,61 złotych za metr kwadratowy, a u naszych sąsiadów w powiecie wołowskim jest to zaledwie 5 zł za metr kwadratowy. Uważamy, że ścinawski samorząd poniósł i nadal ponosi na tyle wysokie koszty kanalizując obszary wiejskie i odtwarzając drogi, w których umieszczona została infrastruktura, że obowiązkiem powiatu jest wesprzeć mieszkańców – podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa.

Jednocześnie apel ścinawskich radnych z prośbą o jego poparcie przewodniczący Marek Szopa wysłał do wszystkich organów uchwałodawczych pozostałych gmin należących do powiatu lubińskiego.

Poniżej pełna treść apelu: