AktualnośćiGmina Ścinawa

Podpisano umowę na rewitalizację parków i skwerów w mieście

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła podpisał dzisiaj umowę z firmą PARK-M POLAND Sp. z o. o. ze Starego Sącza na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów, według kryteriów określonych w rozstrzygniętym niedawno przetargu. Wartość tylko zakresu podstawowego to blisko 8,5 mln zł, nie licząc tzw. opcji, które mogą być uruchamiane już w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Jeszcze w tym miesiącu zostaną przekazane tereny pod inwestycję, której realizacja potrwa do końca 2022 roku.

Prace prowadzone będą w kilkunastu „sektorach” (o łącznej powierzchni blisko 16 ha) na terenie Ścinawy, m.in. zrewitalizowane zostaną: park miejski i promenada (obszar wzdłuż Zimnicy od mostku przy ulicy Jana Pawła II do mostku przy ulicy Mickiewicza), park przy ulicy Kościuszki i Kilińskiego – teren dawnego cmentarza ewangelickiego, skwer między ulicami Grunwaldzką i Batorego, teren zielony przy skrócie na stację PKP w obrębie ulic Jagiełły i Kościuszki, część ścinawskich błoni, ponadto zieleń w pasach dróg przy: Mickiewicza, Wołowskiej, Klasztornej, Kościuszki, Jagiełły, Królowej Jadwigi, pl. Zjednoczenia, Lipowej, Jana Pawła II.

Całe zadanie przewiduje wykonanie wielu nowych nasadzeń, które przełożą się na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszą natężenie hałasu w mieście. Przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie i posadowienie obiektów małej architektury, m.in. urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci itp.

Prace związane z samą zielenią obejmują wycinkę i uporządkowanie starego drzewostanu oraz innej istniejącej roślinności, ale przede wszystkim dokonanie wielu nowych nasadzeń, w tym drzew i krzewów liściastych oraz iglastych, paproci i roślin sadowniczych, róż, bylin, traw ozdobnych. W zadaniu mieści się także renowacja starych trawników i wykonanie trawników dywanowych.

Przypomnijmy, że na przedmiotowe przedsięwzięcie, obejmujące również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, koszty zarzadzania oraz nadzorów, ścinawski samorząd pozyskał blisko 9 mln zł dotacji unijnej. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- Fundusz Spójności, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.