AktualnośćiGmina Ścinawa

Cyklostrada Dolnośląska pomiędzy Lubinem i Ścinawą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji planistycznej dla 11-kilometrowej ścieżki rowerowej, która połączy Lubin ze Ścinawą. Odcinek ten jest elementem Trasy Miedzianej, która ma powstać w ramach Cyklostrady Dolnośląskiej. Wczoraj burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła uczestniczył w spotkaniu roboczym, które zostało poświęcone przedmiotowemu projektowi, wspólnie z innymi włodarzami podpisał deklarację współpracy dotyczącą tej inwestycji.

W przyszłym roku GDDKiA chce mieć gotowy plan funkcjonalno-użytkowy (PFU) rozbudowy 14 kilometrów drogi krajowej nr 36 między Lubinem a Ścinawą uwzgledniający drogę rowerową pomiędzy wsiami oraz koncepcję obejmującą przebieg tej trasy przez Siedlce oraz Turów. Samorząd województwa na mocy porozumienia z GDDKiA zobligował się do pokrycia kosztów PFU, dokumentacja ta ma być gotowa do końca października 2022 r.

– Cieszę się, bo nasza gmina już w 2017 roku występowała do GDDKiA z prośbą o uwzględnienie ścieżki rowerowej w rozpoczętym wówczas procesie projektowania przebudowy drogi krajowej nr 36 pomiędzy Lubinem i Ścinawą. Później, już wspólnie z powiatem lubińskim i gminą wiejską Lubin ponawialiśmy prośby w tym zakresie, deklarując jednocześnie GDDKiA współpracę i partycypację w kosztach projektowych – mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – Ostatecznie, dzięki naszym staraniom prowadzonym w ramach Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” podpisano porozumie pomiędzy zarządcą drogi krajowej, a samorządem województwa w sprawie dodatkowej dokumentacji uwzgledniającej trasę dla cyklistów. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lubin-Ścinawa ma być finansowana z przyszłego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego, a ten, jak zapowiedział wczoraj marszałek Tymoteusz Myrda, powinien być zatwierdzony i przyjęty przez sejmik do połowy 2022 roku – dodaje burmistrz Kosztyła.

W przyszłości Trasa Miedziana przebiegać będzie przez: Przemków, Chocianów, Lubin, Ścinawę dalej przez Wińsko do samego Wąsosza. Licząca 2200 km Cyklostrada Dolnośląska, to projekt samorządu województwa dolnośląskiego, mający na celu wybudowanie sieć głównych tras rowerowych na Dolnym Śląsku, które połączą sąsiednie regiony, docierając także do Czechy i Niemiec.

Foto: Biuro Prasowe UMWD, www.miedziowe.pl