AktualnośćiGmina Ścinawa

Blisko milion złotych dodatkowo na kanalizację!

Rząd przeznaczył 4 mld zł na projekty kanalizacyjne i wodociągowe, a resort finansów opublikował już tabelę z kwotami dedykowanymi poszczególnym samorządom. Gmina Ścinawa, jako jedyna w powiecie lubińskim, otrzymała dodatkowe fundusze, jest to dokładanie 900.000,00 złotych – środki przeznaczone są na wsparcie realizowanych zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji.

Pieniądze przyznano łącznie 1714 gminom w Polsce, z czego na inwestycje z zakresu kanalizacji 1528 samorządom, w tym Ścinawie, która jako jedyna w powiecie lubińskim otrzymała dodatkowe wsparcie. Algorytm podziału uwzględniał m.in. to, czy liczba mieszkańców gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców jest mniejszy niż 60 procent, a także poziom zamożności danego samorządu.

W komunikacie na stronie Ministerstwa Finansów czytamy, że dodatkowe środki (w skali kraju to łącznie 4 mld zł) są uzupełnieniem subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (3 mld zł) i wodociągów (1 mld zł). Pieniądze trafią do tych jednostek samorządu terytorialnego, które mają w zakresie tego rodzaju przedsięwzięć największe potrzeby. Środki znajdą się na gminnych kontach jeszcze w bieżącym roku.

To kolejne rządowe wsparcie, na jakie w ostatnim czasie może liczyć ścinawski samorząd, przypominamy, że kilka tygodni temu Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów przekazał burmistrzowi Krystianowi Kosztyle promesę na ponad 8,5 mln zł w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Gmina Ścinawa za te środki zmodernizuje infrastrukturę wodociągową w mieście.

O przekazaniu dodatkowych pieniędzy samorządom informuje m.in. Serwis Samorządowy PAP: „Premier: 4 mld zł na projekty kanalizacyjne, wodociągowe (aktualizacja)”.