AktualnośćiGmina Ścinawa

32 mln zł na port, przystanie i ścieżki rowerowe!

W miniony wtorek Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, rozstrzygając tym samym konkurs horyzontalny dotyczący ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych. Wniosek przygotowany i złożony pod koniec lipca przez Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, którego członkiem jest Gmina Ścinawa, został oceniony najwyżej, przedmiotowy projekt otrzymał blisko 32 mln zł unijnego dofinansowania! Dzięki wsparciu planuje się wybudować m.in. brakujący odcinek ścieżki rowerowej do Prochowic, przystań w Lubiążu na Odrze, czy port w Ścinawie.

Drogi rowerowe, które są jednocześnie częścią Cyklostrady Dolnośląskiej oraz przystanie realizowane będą na obszarze kilku gmin: Ścinawy, Prochowic, Wołowa, Chocianowa i Brzegu Dolnego, wszystkie są członkami Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”. W projekcie wycenionym łącznie na blisko 38 mln zł przewidziano budowę kilkudziesięciu kilometrów ścieżek dla jednośladów oraz przystani nad Odrą w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym.

Na realizację całego zadania beneficjent i współpracujące z nim jednostki samorządu terytorialnego mają łącznie 2 lata. Na większość zaplanowanych w projekcie prac jest już gotowa dokumentacja wraz z pozwoleniami na budowę. Warto też podkreślić, że w „Rzeczpospolitej Samorządnej” odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku o dotację, a także za koordynację działań w tym zakresie był Krystian Kosztyła – wcześniej przewodniczący zarządu stowarzyszenia.

– Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie w przygotowywanie wniosku o dofinansowanie, samorządowcom reprezentującym gminy będące w projekcie za współpracę, ale szczególnie dziękuję Dariuszowi Stasiakowi, który wg mojej oceny włożył w to najwięcej pracy. Wspólnie udało się pozyskać niemałe środki, teraz przyjdzie czas na realizację tego ambitnego przedsięwzięcia – mówi burmistrz Ścinawy.

Rozbudowa infrastruktury ma na celu promocję turystyki w regionie i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry.

Lista projektów, które spełniły wymogi konkursu i zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

(port w Ścinawie)

(ścieżka rowerowa w kierunku Prochowic)

(przystań w Brzegu Dolnym)