Wspólnie w sprawie przebudowy wojewódzkiej 292

W związku z zaangażowaniem rządu w realizację Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu „Polski Ład” gminy: Prochowice, Rudna i Ścinawa zawnioskowały do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o realizację kompleksowej przebudowy i remont drogi wojewódzkiej nr 292, od miejscowości Lisowice w gminie Prochowice, przez Ścinawę, do miejscowości Nieszczyce w gminie Rudna. Droga ta stanowi główną infrastrukturę komunikacyjną dla tego obszaru, niestety jej obecny stan w wielu miejscach zagraża bezpieczeństwu uczestnikom ruchu. Dziś w urzędzie w Rudnej włodarze trzech gmin podpisali list kierowany do zarządcy drogi, z prośbą o uwzględnienie przebudowy 292 na wskazanym odcinku we wniosku województwa i DSDiK o rządowe wsparcie w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

– Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się z pozytywnym rozpatrzeniem i województwo poprzez DSDiK złoży wniosek do „Polskiego Ładu” na modernizację 292. Jako włodarze trzech sąsiadujących ze sobą gmin dostrzegamy potrzebę pilnej modernizacji drogi, szczególnie biorąc pod uwagę jej codzienne obciążenie ruchem i przewożonym ciężarem, pogarszającymi stan nawierzchni. Droga ta, we wsiach, które kanalizujemy jest obecnie fragmentami przebudowywana, poza tym na ukończeniu jest dokumentacja dla odcinka od Ścinawy do Lasowic. Liczymy, że na ten i inne szersze zakresy województwo znajdzie i pozyska finansowanie, stąd nasze wspólne wystąpienie – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Foto: Nowiny Gminne