AktualnośćiGmina Ścinawa

Plan na Wielowieś i wywołanie zmiany studium

Podczas dzisiejszej sesji radni podjęli m.in. uchwałę uaktualniającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Wielowsi. Dokumentację opracowała firma Q7 Grupa projektowa s. c. z Wrocławia. W 2018 roku został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawy i jednocześnie rozpoczęto aktualizację dla pozostałych obszarów gminy, z podjętym dzisiaj, nowy plan ma już 17 wsi. Ponadto rajcy przegłosowali podczas obrad uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – to odpowiedź na liczne apele podmiotów zainteresowanych budową farm fotowoltaicznych na terenie naszej gminy. Ten bardziej ogólny dokument planistyczny aktualizowany był w 2017 roku.

W ostatnich miesiącach podjęte zostały uchwały dotyczące nowych planów zagospodarowania dla: Tymowej, Jurcza, Lasowic, Przychowej, Dębca, Dąbrowy Dolnej i Środkowej, Dziewina, Chełmka Wołowskiego, Sitna, Redlic, Buszkowic, Dłużyc, Dziesławia, Krzyżowej, Parszowic i dzisiaj Wielowsi. W najbliższym czasie uaktualniona zostanie dokumentacja dla Ręszowa, później dla Zaborowa i Grzybowa oraz Turowa.

Natomiast przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z potrzeby zrównoważenia dalszego rozwoju działaniami proekologicznymi i na rzecz ochrony środowiska. To reakcja na aktualne potrzeby oraz oczekiwania lokalnej społeczności, m.in. na dopuszczenie możliwości instalacji urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w granicach obszarów wyznaczonych w obowiązującym dokumencie jako: tereny aktywizacji gospodarczej (AG), tereny usługowe (U), tereny łąk i pastwisk (Ł) oraz tereny gruntów rolnych klasy od IV do VI (R).