AktualnośćiGmina Ścinawa

Liderzy inwestycji i rozwoju!!!

Z końcem roku 2021 poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podejmowały uchwały budżetowe, określając tym samym wydatki na kolejne 12 miesięcy. Największą część w preliminarzu rozchodów naszej gminy stanowią oczywiście inwestycyjne, na ten cel zapisano aż 80,5 mln zł, co stanowi ponad 66 % ogółu wydatków budżetu na 2022 rok, które łącznie kształtują się na poziomie ponad 121,5 mln zł. Okazuje się, że ambitne cele i zadania, które stawiają przed sobą ścinawscy samorządowcy, a które decydują o rozwoju plasują naszą gminę w gronie liderów, na tle innych jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. Biorąc pod uwagę wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Ścinawa daleko w tyle pozostawia np. Wrocław, Legnicę czy też inne gminy z regionu, jak Lubin, Rudną, Chocianów, czy Prochowice.

Przypomnijmy, że największy wydatek inwestycyjny zaplanowany na 2022 rok to oczywiście kontynuacja wieloaspektowego przedsięwzięcia zatytułowanego „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na które w preliminarzu wydatków zapisano kwotę blisko 32 mln zł.
Inne przewidziane w bieżącym roku zadania inwestycyjne to m.in.:
• rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej, w tym budowa małej architektury związanej z nowymi miejscami rekreacji – przypisana kwota to ponad 9 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w obrębie kanalizowanych wsi, tj. Buszkowic, Dłużyc, Przychowej i Zaborowa – przypisana kwota to blisko 6 mln zł;
• modernizację stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w Ścinawie, zadanie dwuletnie w pierwszym roku przypisano kwotę 4,5 mln zł (łącznie przewiduje się wydatki na poziomie 9 mln zł);
• modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie, w pierwszym roku przypisano kwotę 4,5 mln zł (łącznie przewiduje się wydatki na poziomie blisko 9,3 mln zł).

– Rozumiem, że oczekiwania mieszkańców są różne, to naturalne, bo każdy przede wszystkim chce żyć w godnych warunkach, mieć poczucie bezpieczeństwa, dostęp do kanalizacji i innych mediów. Konsekwentnie realizujemy nasz wieloaspektowy plan na rozwój gminy, kończymy lub kontynuujemy wcześniejsze inwestycje, na które pozyskaliśmy bardzo duże środki zewnętrzne, ale także rozpoczynamy kolejne zadania, jak choćby modernizację sieci wodociągowej czy oświetlenia ulicznego. Chcę też podkreślić, że jeżeli już zaciągamy zobowiązania to na inwestycje i konieczne do pokrycia wkłady własne przy naprawdę wielu projektach, na które pozyskaliśmy dofinansowanie – zaznacza burmistrz Krystian Kosztyła.

Poniżej wydatki inwestycyjne poszczególnych samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zestawienie przygotowane na podstawie ogólnodostępnych i podjętych przez rady uchwał budżetowych na 2022 rok oraz danych demograficznych z końca minionego roku, które pozyskano od gmin uwzględnionych na wykresach: