AktualnośćiGmina Ścinawa

Herby Ścinawy i Dolnego Śląska w rynku (FOTO)

Granitowe kule z wygrawerowanymi herbami Ścinawy i Dolnego Śląska zamontowane zostały dzisiaj w sąsiedztwie średniowiecznej wieży ratuszowej w rewitalizowanym centrum miasta. Zgodnie z planami, pomiędzy nimi ustawione zostaną niebawem trzy maszty na flagi: Unii Europejskiej, Polski, a w przyszłości także samej Ścinawy. Kule z herbami zainstalowane zostały w ramach zadania zatytułowanego „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. Ścinawski samorząd na ww. przedsięwzięcie pozyskał aż 11,4 mln złotych bezzwrotnego wsparcia, środki pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

– Tak duże finansowe wsparcie z RPO województwa wpłynęło na decyzję, by oprócz herbu Ścinawy w rewitalizowanym centrum naszego miasta, wyeksponować także herb Dolnego Śląska – mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – Ponadto przy samej wieży ratuszowej, od jej południowej strony, zainstalowany zostanie zdrój wody pitnej, do korzystania w upalne dni, zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta. Dodatkowo, zgodnie z projektem i wcześniejszymi założeniami, od strony północnej posadowiona będzie zabytkowa płaskorzeźba herbu naszego miasta, wykonana z piaskowca, która po rewitalizacji ponownie znajdzie swoje miejsce przy wieży, tak jak to było przed rozpoczęciem całego zadania – dodaje Kosztyła.