Aktualnośći

Przebudowa skrzyżowania na Dziewin w pasie drogi wojewódzkiej (FOTO)

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia przebudowuje skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą powiatową nr 1238D, prowadzącej do Dziewina. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, w trosce o bezpieczeństwo podróżujących. Warto podkreślić, że podczas realizacji ukończonego w 2020 roku zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin – etap I”, Gmina Ścinawa, jako inwestor zastępczy, wnioskowała już wówczas do zarządcy drogi wojewódzkiej, o przebudowę trójwylotowego skrzyżowania.

Opisywane skrzyżowanie, które znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej (co widać na poniższej mapie) było mocno wyeksploatowane, a gruntowa nawierzchnia, niezabezpieczona obrzeżami, wpływała na zmniejszoną przyczepności opon, przejeżdżających w tym miejscu pojazdów. Ponadto dotychczasowe rozwiązanie ograniczało widoczność wjeżdżających na drogę wojewódzką, stąd wnioski ścinawskiego samorządu do DSDiK o jego przebudowę, formułowane jeszcze w 2020 roku. W konsekwencji gruntową nawierzchnię odpowiednio wyprofilowano, zagęszczono i ułożono na niej warstwy bitumiczne, dzisiaj położono ostatnią, warstwę ścieralną. Do sfinalizowania całego przedsięwzięcia pozostało jeszcze nałożenie oznakowania poziomego i pomalowanie przedmiotowego skrzyżowania, tak, żeby ruch pojazdów poruszających się drogą powiatową w stronę wojewódzkiej ukierunkować prostopadle do trasy nadrzędnej relacji.