Aktualnośći

Wybrano wykonawcę modernizacji SUW Ścinawa i hydroforni w Wielowsi

W miniony poniedziałek, 8 sierpnia Gmina wyłoniła wykonawcę modernizacji stacji uzdatniania wody w Ścinawie oraz hydroforni w Wielowsi, zadania bardzo ważnego z punktu widzenia jakości oraz ciągłości dostaw wody, szczególnie w obszarze miejscowości Redlice, gdzie podczas upalnych dni i odnotowywanych wówczas bardzo dużych rozbiorów występowały przerwy w zaopatrzeniu z wodociągu sieciowego. Ostatecznie, po analizie i negocjacjach z oferentami ubiegającymi się o zlecenie, najkorzystniejszą propozycję w tym zakresie złożyła firma FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia, która zajmie się przebudową i rozbudową ścinawskiego SUW’u (oddanego do użytku jeszcze w latach 90-tych), a także adaptacją niewykorzystywanej hydroforni w Wielowsi na potrzeby eliminacji azotanów i azotynów, co umożliwi podawanie z tego ujęcia wody do sieci. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą zaplanowano na przyszły tydzień.

Przypomnimy, że pod koniec ubiegłego roku ścinawski samorząd na modernizację wodociągów pozyskał wielomilionową dotację z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, o czym informowaliśmy w artykule Ponad 8,5 mln zł na modernizację wodociągów w Ścinawie!

Oferty na część 1 ogłoszonego wiosną br. przetargu pn. „Budowa SUW Ścinawa oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ścinawa” wpłynęły pod koniec maja, o kontrakt na unowocześnienie i rozbudowę głównej stacji uzdatniania wody w gminie, a także na adaptację hydroforni w Wielowsi na potrzeby eliminacji azotanów i azotynów ubiegały się dwie firmy. Wybrany wykonawca, czyli wrocławski FUNAM ma zrealizować kontrakt za kwotę 3,6 mln zł brutto. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne TUTAJ.

Warto podkreślić, że w wyżej przywołanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęły oferty na inne zakresy i części, tj. na renowację studni głębinowych (część 2), wymianę najstarszej sieci wodociągowej na terenie miasta (część 3), budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrocławskiej (część 4), a także na uzbrojenie sieci w urządzenia pomiaru przepływu i ciśnień w strefach oraz zmianę systemu odczytu wodomierzy na terenie Ścinawy z tradycyjnego na radiowy (część 5), co dało gminie, zgodnie z przepisami, możliwość wyboru wykonawców w innym trybie – o zawieranych przez ścinawski samorząd kontraktach na poszczególne zakresy/części będziemy informować w najbliższym czasie.