AktualnośćiGmina Ścinawa

Zawarto kontrakt na renowację studni głębinowych!

Firma JS Jacek Stępnik z Jawora zaprojektuje, a następnie w oparciu o zatwierdzoną dokumentację zmodernizuje wszystkie studnie, które stanowią główne ujęcia wody w Ścinawie. Dzisiaj umowę na realizację części 2 szerszego zadania pn. „Budowa SUW Ścinawa oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ścinawa”, podpisali burmistrz Krystian Kosztyła oraz Joanna Swoboda reprezentująca wykonawcę. Warto zaznaczyć, że lokalny samorząd pozyskał na przedmiotowe przedsięwzięcie ponad 8,5 mln zł dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wartość zawartego na renowację studni kontraktu opiewa na kwotę blisko 1 mln zł, termin realizacji to 4 miesiące od momentu rozpoczęcia prac w terenie.

Przypominamy, że w ramach modernizacji ścinawskich wodociągów, w ostatnim czasie gmina zleciła i podpisała już umowy na kilka innych ważnych zakresów, tj.: na unowocześnienie i rozbudowę głównej stacji uzdatniania wody w Ścinawie (wybudowanej jeszcze w latach 90-tych) oraz adaptację hydroforni w Wielowsi na potrzeby eliminacji azotanów i azotynów, a także na wymianę około 5 km najstarszej sieci wodociągowej na terenie miasta. Zawarty dzisiaj na renowację studni głębinowych kontrakt obejmuje m.in.:
– rekonstrukcję istniejących ujęć nr 1 i 2 polegającą, na oczyszczeniu studni i odkolmatowaniu złoża oraz wymianie urządzeń;
– regenerację ujęcia nr 3, polegającą na oczyszczeniu studni i odkolmatowaniu złoża.

Dzięki podejmowanym działaniom, z wykorzystaniem rządowych środków, w perspektywie najbliższych miesięcy ścinawski samorząd wyeliminuje dotychczasowe problemy związane z jakością wody oraz ciągłością jej dostaw, szczególnie na końcówce sieci w obrębie miejscowość Wielowieś i Redlice.