Aktualnośći

Laptopy dla zamieszkujących w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y. Będzie dodatkowy nabór!

Dziś w sali zostaną wręczone laptopy dla dzieci i wnuków pracowników PGR zakwalifikowanych do projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Jak pisaliśmy wcześniej Gmina Ścinawa uzyskała dofinansowanie dla 192 młodych beneficjentów spełniających wymagania programu. Do urzędu wpłynęło 207 oświadczeń na podstawie, których pracownicy ścinawskiego magistratu wystąpili o środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego. Niestety 15 beneficjentów, zamieszkujących wsie, gdzie zgodnie informacją od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie funkcjonowały PGR-y, nie mogło zostać zgłoszonych do dofinansowania, albowiem nie spełniało tego wymogu konkursowego – mimo starań ścinawskiego urzędu.

– Weryfikując złożone oświadczenia przystąpienia do programu, pracownicy urzędu stwierdzili, że 15 osób nie spełnia wymagań konkursu. Biorąc pod uwagę dobro wszystkich wnioskodawców, zwrócono się zarówno do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu, jak również do organizatora konkursu z prośbą o wyjaśnienie czy dziecko musi zamieszkiwać w miejscowościach wskazanych przez KOWR czy wystarczy miejsce zamieszkania, na terenie gminy, w której funkcjonował PGR-y, aby otrzymać wsparcie. Z udzielonej odpowiedzi jasno wynikało, że potencjalny beneficjent musi zamieszkiwać w danej miejscowości, aby mógł otrzymać wsparcie. W związku z tym, we wniosku o dofinansowanie nie można było ująć tych 15 osób, gdyż cała aplikacja, którą składała gmina nie spełniałaby wymagań formalnych i ścinawski samorząd mógłby nie otrzymać wsparcia – wyjaśnia Renata Staszkiewicz kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich.
– Niestety samo miejsce zamieszkania na terenie gminy nie uprawnia do otrzymania wsparcia – dodaje kierownik Staszkiewicz.

Warto podkreślić starania urzędników, by jak najwięcej beneficjentów zakwalifikowało się do programu, początkowo w opinii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – podmiotu, który potwierdzał funkcjonowanie PGR-ów w obrębie danych miejscowości gminnych, pominięte zostało gospodarstwo funkcjonujące niegdyś w Grzybowie, dopiero po interwencji pracowników magistratu lista została uaktualniona.

(skan poprawionej opinii KOWR)

Sama opinia KOWR-u przekreślała szansę osób, które nie mieszkają obecnie w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y, urzędnicy wystąpili więc o opinię do Ministerstwa Cyfryzacji, pracownik infolinii w korespondencji e-mail – Katarzyna Stajuda, poinformował, że: „Jeżeli KOWR wymienił poszczególne miejscowości to w tym wypadku dziecko musi zamieszkiwać w danej miejscowości by móc wziąć udział w konkursie”.

Biorąc pod uwagę procedurę grantów, pracownicy gminy powiadomili 192 beneficjentów, których oświadczenia, a później aplikacja ścinawskiego samorządu o wsparcie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Jednocześnie informujemy, że po rozstrzygnięciu przetargu na zakup komputerów pojawiły się oszczędności i Gmina Ścinawa w najbliższym czasie ogłosi nabór uzupełniający. Przewiduje się, iż wsparcie może trafić do kolejnych 16 zainteresowanych osób spełniających wymagania konkursu.

– Już dziś zachęcamy rodziców dzieci zamieszkałych w miejscowości: Chełmek Wołowski, Dziewin, Dąbrowa Środkowa, Dłużyce, Dębiec, Grzybów, Jurcz, Krzyżowa, Ścinawa, Parszowice, Redlice, Ręszów, Sitno, Turów, Tymowa, Wielowieś, Zaborów do śledzenia stron ścinawskiego urzędu, gdzie zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zbliżającego się dodatkowego naboru – zapowiada kierownik Renata Staszkiewicz.