AktualnośćiGmina Ścinawa

Laboratoria Przyszłości w ścinawskiej podstawówce (FOTO)

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki pozyskanym środkom funkcjonujące w ramach placówki sale techniczne, zostały przekształcone w nowoczesne pracownie na miarę XXI wieku. Nowoczesna szkoła łączy naukę z zabawą, to idea, zgodnie z którą, od roku 2022/2023 uczęszczanie do ZSP w Ścinawie jest o wiele przyjemniejsze, niż do tej pory, na co wpływ mają realizowane inwestycje. Wyposażenie ma wspierać u uczniów rozwój interdyscyplinarności, kreatywności, współpracy i umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Za pośrednictwem Gminy ścinawska podstawówka aplikowała do udziału w rządowym programie. Wówczas oszacowane zostały potrzeby i przedstawiono realne zapotrzebowanie na sprzęt. Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 199.500,00 zł.

W ramach projektu powstały:
1. Pracownia STREAM, która została wyposażona w drukarki 3D wraz z narzędziami i urządzeniami multimedialnymi do druku oraz w zestawy LEGO Eduction Spike Prime do mechatroniki i konstrukcji przestrzennych.
2. Pracownia robotyki, która została wyposażona w klocki GIGO oraz roboty PHOTON, umożliwiające programowanie na różnych poziomach poprzez obsługę więcej niż jednego języka programowania.
3. Pracownia robótek ręcznych, która została wyposażona w maszynę do szycia, krosna, narzędzia i materiały do robótek ręcznych.

Dodatkowo sale zostały wzbogacone w stacje lutownicze, narzędzia i materiały eksploatacyjne.

Warto zaznaczyć, że kadra pedagogiczna pracująca w SP nr 3 w Ścinawie uczestniczy w szkoleniach i podnosi kwalifikacje z obsługi nowoczesnego sprzętu, by później dzielić się wiedzą z uczniami.