AktualnośćiGmina Ścinawa

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, życzymy dużo zdrowia, radości, satysfakcji z wykonywanej pracy, a przede wszystkim zrozumienia, uznania i szacunku ze strony wychowanków i ich rodziców. Dziękujemy za trud oraz zaangażowanie, które wkładacie w kształcenie kolejnych pokoleń oraz za organizowanie warunków do pracy z uczniami. Niech przekazywane przez Was wartości i tradycje rozbudzają w uczniach ciekawość świata, kształtują ich charaktery, a przede wszystkim rozwijają intelektualnie!

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła z pracownikami UMiG
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa z radnym