AktualnośćiCTiK

Muzyczny Przegląd Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej 2022

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest propagowanie i kultywowanie wśród dzieci tradycji niepodległościowych. Przegląd został zaplanowany na środę 9 listopada, impreza rozpocznie się o godzinie 8:30 w sali widowiskowej.

Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież.
Jury będzie oceniać tylko solistów w kategoriach:
I dzieci w wieku 3-5 lat (przedszkole),
II dzieci w wieku 6-8 lat (klasy 0, I i II),
III dzieci w wieku 9-11 lat (klasy III, IV i V),
IV dzieci w wieku 12-13 lat (klasy VI –VIII).

· głównym warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie
· każdy uczestnik wykonuje jeden polski patriotyczny, harcerski lub żołnierski utwór
· wyklucza się możliwość korzystania z playbacku
· karty zgłoszeniowe wraz z podkładami prosimy dostarczyć do dnia 07 listopada 2022r. do sekretariatu Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1 lub przesłać mailowo na adres: promocja.ctik@gmail.com.

Więcej informacji regulamin dostępne na stronie organizatora:
https://ctik.scinawa.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1326%3Aprzeglad-piosenki-patriotycznej-2022&Itemid=373&fbclid=IwAR2T7efbHt4oHOXMXFs0qH52nX62EpCt0Z62-U4M8s5l8ZAO-vmwEK67Gd8.