AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina przekazała kolejne laptopy (FOTO)

Dziś burmistrz Krystian Kosztyła oraz radny Jan Śliwa przekazali kolejne zestawy komputerowe w ramach wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenu naszej gminy. W pierwotnym naborze Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu (partner projektu) wydał opinię, w której podkreślał, że dziecko musi obecnie zamieszkiwać miejscowość, w której funkcjonował PGR, tym samym zakwestionował możliwość przekazania sprzętu beneficjentom, którzy nie spełniali tego kryterium. Sytuacja zmieniła się jednak, po tym, jak na prośbę osób niezakwalifikowanych ścinawski samorząd ponownie zwrócił się o opinię w tej sprawie.

Na początku września laptopy trafiły do uczniów z naszego terenu, którym sprzęt został wówczas przyznany. Środki na realizację zadania i zakup zestawów, w skład których wchodziły również mysz optyczna, torba i niezbędne oprogramowanie, w całości pochodziły z projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W międzyczasie instytucja organizująca konkurs, tj. Ministerstwo Cyfryzacji, wydała zalecenie, by wszystkie zaoszczędzone środki, wynikające z przeprowadzonych procedur przetargowych przeznaczyć na zakup akcesoriów komputerowych lub przeprowadzić dodatkową rekrutację. Burmistrz Kosztyła, biorąc pod uwagę argumentację rodziców dzieci, których wcześniejsza opinia KOWR dyskwalifikowała z udziału w konkursie, mimo że złożyli prawidłowe aplikacje, postanowił przeznaczyć zaoszczędzone środki na zakup laptopów (te same modele, z tymi samymi akcesoriami, co rozdysponowane we wrześniu), a po zmianie stanowiska partnera całego projektu przekazać je uczniom, którzy wcześniej ich nie dostali.
W pomyślne dla wcześniej niezakwalifikowanych beneficjentów zakończenie sprawy zaangażowali się ścinawscy radni na czele z Janem Śliwą. Warto podkreślić, że partner KOWR nie odniósł się do prośby o wyjaśnienia swojej decyzji, jednak zarekomendował po czasie objęcie wsparciem wszystkich uprawnionych do otrzymania sprzętu, co umożliwiło zakwalifikowanie pierwotnie odrzuconych oświadczeń/wniosków.

W związku z takim zagospodarowaniem oszczędności i wyczerpaniem się środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Ścinawa nie ogłosi naboru uzupełniającego.