AktualnośćiGmina Ścinawa

CTiK aktywizuje mieszkańców

W dniach 25-26 października seniorki z terenu gminy Ścinawa uczestniczyły w wyjeździe studyjnym w szczególne miejsce, w którym przyroda Łęgów Odrzańskich przenika się ze wspaniałym dziedzictwem kulturowym.

Grupa odwiedziła pokarmelitański Zespół Klasztorny „Garnierówka”, położony na obrzeżach obszaru NATURA 2000 – Dolina Łachy, na rowerowym i kulturowym Szlaku Odry.
Garnierówka to odbudowany praktycznie z ruin były klasztor po karmelitach trzewiczkowych, który obecnie służy jako baza turystyczna z noclegami, umożliwiając zwiedzanie. Klimat i aura miejsca bardzo przypadły uczestnikom wyjazdu do gustu. Oczarowała je architektura, wszystkie panie doceniły ogrom prac włożonych w to, by klasztor przyjmował gości. W drugim dniu wycieczki grupa skupiła się na okolicznej przyrodzie, a w czasie spaceru o charakterze edukacyjnym zostały podsumowane działania projektowe.

Działanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej poprzez zadanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowany projekt upowszechniał wiedzę o Krainie Łęgów Odrzańskich oraz o zielonej energii w kontekście ekologii.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje projekt pt.: „CTiK aktywizuje mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich” mający na celu: „Wsparcie aktywności społecznej, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i o odnawialnych źródłach energii poprzez przeprowadzenie szkoleń warsztatów dla edukatorów (seniorzy) oraz zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego”.

Źródło: CTiK w Ścinawie
Foto: Ula Noszczyńska