AktualnośćiGmina Ścinawa

Ułożą asfalt na drodze gminnej w Zaborowie – umowa zawarta!

Wczoraj w ratuszu burmistrz Krystian Kosztyła podpisał kontrakt na realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych na działkach nr 407/1, 411/1, 412 w Zaborowie”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę z wybraną wcześniej i wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego firmą. Kontrahentem gminy jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, które już współpracuje ze ścinawskim samorządem przy innych inwestycjach. Wartość zlecenia to kwota ponad 1,7 mln zł, należy podkreślić, że złożona oferta była wyższa, lecz udało się ją obniżyć na drodze negocjacji. PTB ma 9 miesięcy na realizację zadania.

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane dzięki przygotowanemu przez pracowników urzędu wniosku o dofinansowanie i otrzymanemu wsparciu zewnętrznemu na poziomie 60 % wartości całej inwestycji. Środki udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki temu wyremontowana zostanie droga gminna na odcinku blisko 1 km, a dokładnie 857 m. Dokumentację opracowało wcześniej Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Wrocławia. Samo zadanie obejmuje m.in.:
– budowę nawierzchni asfaltowej,
– budowę zjazdów,
– wymianę przepustów,
– wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Inwestycja zostanie zrealizowana na wskazanym odcinku gminnej drogi:

Na początku br. wojewoda dolnośląski opublikował listę zadań objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku. Wsparcie przyznano wówczas na drogę gminną w Zaborowie oraz główną drogę na osiedlu klasztornym w Ścinawie. O przedmiotowych inwestycjach pisaliśmy w artykułach:
– „Rządowe wsparcie na drogi gminne – ponad 3 mln zł dotacji!
– „Burmistrz w Zaborowie przekazał dobrą informację
– „Przetarg na budowę drogi na Klasztornym ogłoszony