Aktualnośći

Odrestaurowany ołtarz w ścinawskim kościele (FOTO)

Jak co roku, również w minionym 2022 ścinawski samorząd wsparł dotacjami prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkach, którymi są kościoły zlokalizowane na terenie naszej gminy. Największą inwestycję zrealizowała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie, a zadanie dotyczyło konserwacji ołtarza głównego. Łącznie opisywane prace wyceniono na ponad 250 tys. zł, a oprócz Gminy Ścinawa, która wsparła przedsięwzięcie łączną kwotą 32 tys. zł, dotacje na zadanie przyznały również: Starostwo Powiatowe w Lubinie (50 tys. zł) oraz Fundacja KGHM Polska Miedź (30 tys. zł), pozostałe środki pochodziły z wkładu własnego parafii.

Warto wspomnieć, że ołtarz główny i jego obraz w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przedstawia Chrystusa z apostołami w Emaus, jego autorem jest Otton Mengelberg, a malowidło datowane jest na rok 1869.

W ubiegłym roku wsparcie od ścinawskiego samorządu otrzymały również:
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej na konserwację bocznego ołtarza barokowego w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej: konserwacja powierzchni złoconych i srebrzonych ram obrazów – „św. Rodzina” i „św. Jadwiga” oraz konserwacja estetyczna obrazu ze zwieńczenia ołtarza;
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi na wymianę drzwi zewnętrznych od strony północnej w kościele filialnym p.w. św. Rodziny w Parszowicach;
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Dłużycach na sporządzenie projektu budowlanego kompleksowego remontu dobudówki przy kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Dłużycach.