AktualnośćiGmina Ścinawa

Startują Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Dzisiaj we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyła się konferencja inaugurująca nową perspektywę związaną z funduszami unijnymi na kolejne lata. Na poziomie środków pomocowych dystrybuowanych za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zostanie zastąpiony Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele naszego samorządu z burmistrzem Krystianem Kosztyłą na czele, któremu towarzyszyli: Dariusz Stasiak – dyrektor Departamentu Rozwoju, a także Renata Staszkiewicz – kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie. Warto podkreślić, że zarówno w skali regionu, jak i kraju Ścinawa jest w czołówce, jeżeli chodzi o umiejętność pozyskiwania oraz wykorzystania funduszy europejskich, a największym przedsięwzięciem realizowanym w kończącej się już perspektywie jest wieloaspektowy projekt kanalizacyjno-wodociągowy, obejmujący kilkanaście miejscowości na naszym obszarze.

– Ciągle powtarzam, że aby skutecznie pozyskiwać fundusze zewnętrzne należy mieć dobry zespół, który potrafi wnioskować, prowadzić i rozliczać projekty wspófinansowane z Unii Europejskiej, a my taki mamy. Ważne, to też ciągle podkreślam, że środki pozyskane na dany cel, nie mogą być spożytkowane na inny, co w realizacji tak zwanych priorytetów, ujętych w strategicznych dokumentach jest bardzo istotne – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Oczywiście szykujemy się do nowej perspektywy, żeby skutecznie móc ubiegać się o wsparcie na rozwój gminy, stąd nasza obecność na spotkaniu – dodaje Kosztyła.

Założenia polityki spójności na nowy okres, wyrównywanie szans rozwojowych i narzędzia przy tym wykorzystywane, rola środków unijnych w kreowaniu rozwoju regionu oraz działania realizowane z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na rzecz klimatu i Europejskiego Zielonego Ładu były jednymi z głównych tematów dzisiejszej konferencji.